Reklamációs feltételek

REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK
I. Általános rendelkezések
Az eladó felelős az eladott cikk hibájáért, ami az eladott cikken van abban a pillanatban, amikor a vevő átveszi.Használt cikkek esetén az eladó nem felel a használatukból vagy kopásukból eredő hibákért.Alacsonyabb áron értékesített cikkek esetén az eladó nem felelős azon hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg.
A megvásárolt termék tulajdonjoga a vevőre száll át az áruk vételárának kifizetésekor. Önkiszolgáló értékesítés esetén a megvásárolt tárgy tulajdonjoga az áruk vételárának kifizetésének pillanatában kerül átruházásra.
Az áru átvételét követően a vevő köteles ellenőrizni azok mennyiségét, minőségét és csomagolását, és haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) értesíteni az eladót a hiányosságokról. (§599 Ptk.)
A jótállás csak a szállítólevélen és a számlán feltüntetett termékre vonatkozik, és kiterjed a jótállási időszak során feltárt minden olyan hibára, amelyet anyaghiba, hibás konstrukció vagy helytelen feldolgozás okoz.A garancia kiterjed a szállítás tárgyának rejtett hibáira, de nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket szakszerűtlen kezelés vagy szakszerűtlen beavatkozás okozott az áruk átvétele után.A szállítási cikk felületének későbbi karcolódással stb. történő károsodása nem minősül rejtett hibának. (§ 619 Ptk.)
A tulajdonjog megszerzésével a termék véletlenmegrongálódásának kockázata a vevőre hárul.
II. A reklamáció benyújtásának határideje
Az áruk garanciája 24 hónap. A jótállási időszakok attól az időponttól kezdődnek, amikor az árut a vevő kézhez kapta (a Polgári Törvénykönyv 621. §-a, a továbbiakban: Ptk.). A jótállási idő vonatkozik a kiárusított termékekre vagy a kedvezményes árukra is. Ha azonban árengedményt adnak az áru bizonyos hibája miatt, akkor ez a termék nem reklamálható.(§ 619 Ptk.)
Ha a felhasználási időtartam (lejárati idő) meg van jelölve az eladott árukon, azok csomagolásán vagy használati utasításain, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.
Ha az eladott árukra 24 hónapnál hosszabb jótállási idő vonatkozik, az eladó köteles az eladáskor jótállási jegyet adni a vevőnek, megjelölve a jótállási időt. A jótállási jegy tartalmazza a garancia feltételeit és hatályát.
A hibás áruteljesítésből fakadó követeléseit és jogait a vevőnek a jótállási időszak alatt kell gyakorolnia, különben ezen jogok lejárnak.
III. Garanciális igények elvesztése
A jótállási igények érvénytelenek, ha az áru:
a fogyasztó által szállításkor károsodott,
az áruk átvételét követő szakszerűtlen kezelés vagy nem megfelelő tárolás miatt mechanikusan károsodott,
piszkos és szakszerűtlenül tisztított,
károsodott a szerkezetébe történő szakszerűtlen beavatkozás miatt,
túlzott használat miatt leértékelődött, vagy a rendes használattól eltérő célra használták,
háziállatok által károsodott és stb...
IV. A reklamáció benyújtásának helyszíne
A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul be kell jelenteni az eladó székhelyén: Farmárik, s.r.o. Bolešov 448, 01853 Bolešov (reklamáció benyújtásának helyszíne) az áruvásárlás és fizetés igazolásának benyújtásával. ( a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. § 1. bekezdése.)
Az eladó köteles a panaszt azonnal, bonyolult esetekben 3 munkanapon belül, indokolt esetben a panasz alkalmazásától számított 30 napon belül kezelni a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. § 4 bekezdése alapján, idézve: „ Ha a fogyasztó reklamál, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazott, vagy a kijelölt személy köteles a fogyasztót kioktatni általános érvényű jogszabályba foglalt jogairól; a fogyasztó ezt követő azon döntése alapján, hogy ezek közül melyik jogát érvényesíti, köteles azonnal meghatározni a reklamáció 2. § m) pontja szerinti intézésének módját, bonyolult esetekben legkésőbb 3 munkanapon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva, indokolt esetekben, főként ha a termék vagy szolgáltatás állapotát összetett műszaki vizsgálatnak kell alávetni, legkésőbb 30 napon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva. A reklamáció elintézési határidejének lejárta után a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy joga van a terméket új termékre cseréltetni.
A panaszkezelés legfeljebb 30 napot vehet igénybe (a fogyasztóvédelemről szóló 18. § (4) bek.).
Az áruk reklamációja esetén az eladó2 példányban panaszjelentést készít, 1 példányt a vevő kap, 1 példány az eladónál marad.
A vevő a reklamált árut a reklamációs helyre szállítja a reklamáció érvényességének felmérése érdekében, hacsak az eladó nem dönt másként a reklamáció érvényességének felmérése érdekében.
A panasz nem terjed ki a termék természetes öregedésére és szokásos kopására.
V. Javíthatatlan hibák
Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a termék hibátlan megfelelő használatát, a vevőnek joga van kicserélni a terméket, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.
Ha helyrehozhatatlan hibáról van szó, amely mellett a termék használható,a vevő ésszerű kedvezményre jogosult az termék árából. A megfelelő kedvezmény mértékének meghatározásakor figyelembe veszik a hiba jellegét, a termék mértékének és módjának elhasználódását, a termék használatának időtartamát és további felhasználásának lehetőségét.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Táto stránka používa cookies. Viac info