Menu

Reklamációs feltételek

REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK


I. Általános rendelkezések
Az eladó az eladott termék hibáiért a vevő általi átvételkor felel. Használt termékek esetében az eladó nem felel a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért. Alacsonyabb áron eladott termékek esetében az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg.
A megvásárolt termék tulajdonjoga az áru vételárának kifizetésekor száll át a vevőre. Önkiszolgáló értékesítés esetén a megvásárolt termék tulajdonjogának átruházása az áru vételárának kifizetésekor történik.
Az áru átvételét követően a vevő köteles ellenőrizni annak mennyiségét, minőségét és csomagolását, és az esetleges hiányosságokat haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) jelezni az eladónak. (§599 Ptk.)
A jótállás csak a szállítólevélen és a számlán feltüntetett termékre vonatkozik, és kiterjed a jótállási időszak során feltárt minden olyan hibára, amelyet anyaghiba, hibás konstrukció vagy helytelen feldolgozás okoz. A jótállás kiterjed a szállítási tárgy rejtett hibáira, de nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket szakszerűtlen kezelés vagy szakszerűtlen beavatkozás okozott az áru átvétele után. A szállítási cikk felületének későbbi karcolódással, stb. történő károsodása nem minősül rejtett hibának. (§ 619 Ptk.)
A tulajdonjog megszerzésével a termék véletlen megrongálódásának kockázata a vevőre hárul.


II. A reklamáció benyújtásának határideje
Az árukra vonatkozó garancia 24 hónap. A jótállási időszak attól az időponttól kezdődik, amikor az árut a vevő kézhez kapta (a Polgári Törvénykönyv 621. §-a, a továbbiakban: Ptk.). A jótállási idő a kiárusított termékekre vagy a kedvezményes árukra is vonatkozik. Ha azonban az árengedményt az áru bizonyos hibája miatt adják, akkor ez a termék nem reklamálható.(§ 619 Ptk.)
Ha a felhasználási időtartam (lejárati idő) meg van jelölve az eladott terméken, annak csomagolásán vagy használati utasításán, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.
Ha az eladott termékre 24 hónapnál hosszabb jótállási idő vonatkozik, az eladó köteles az eladáskor jótállási jegyet adni a vevőnek, megjelölve azon a jótállási időt. A jótállási jegy tartalmazza a jótállás feltételeit és hatályát.
A vevőnek a jótállási időn belül kell érvényesítenie a hibákért való felelősségből eredő jogait, ellenkező esetben ezek a jogok megszűnnek.


III. A jótállási igényekre való jogosultság elvesztése
A jótállási igények érvénytelenek, ha a termék:
- a vevő általi szállításkor megsérült,
- az átvételét követően szakszerűtlen kezelés vagy nem megfelelő tárolás miatt mechanikusan megsérült,
- szennyeződött és szakszerűtlenül tisztították meg,
- a szerkezetébe történő szakszerűtlen beavatkozás miatt sérült meg,
- túlzott használat miatt leértékelődött, vagy a szokásos használattól eltérő célra használták,
- háziállatok által károsodott, stb...


IV. A reklamáció benyújtásának helyszíne
A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul be kell jelenteni az eladó székhelyén: Farmárik, s.r.o. Bolešov 448, 01853 Bolešov (reklamáció benyújtásának helyszíne) az áruvásárlás és fizetés igazolásának benyújtásával. ( a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. § 1. bekezdése.)
Az eladó köteles a panaszt azonnal, bonyolult esetekben 3 munkanapon belül, indokolt esetben a panasz alkalmazásától számított 30 napon belül kezelni a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. § 4 bekezdése alapján, idézve: „Ha a fogyasztó panaszt nyújt be, az eladó vagy az eladó által megbízott alkalmazott vagy kijelölt személy köteles tájékoztatni a fogyasztót az általános rendelet szerinti jogairól; a fogyasztó ezt követő azon döntése alapján, hogy ezek közül melyik jogát érvényesíti, köteles azonnal meghatározni a reklamáció 2. § m) pontja szerinti intézésének módját, bonyolult esetekben legkésőbb 3 munkanapon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva, indokolt esetekben, főként ha a termék vagy szolgáltatás állapotát összetett műszaki vizsgálatnak kell alávetni, legkésőbb 30 napon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva. A panaszkezelés módjának meghatározását követően a panaszt haladéktalanul el kell intézni; indokolt esetben a panasz később is intézhető, azonban a panasz kezelése nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panasz elbírálására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy a terméket új termékre cserélni.
A panaszkezelés legfeljebb 30 napot vehet igénybe (a fogyasztóvédelemről szóló 18. § (4) bek.).
A termék reklamációja esetén az eladó 2 példányban panaszjelentést készít, 1 példányt a vevő kap, 1 példány az eladónál marad.
A vevő a reklamált árut a reklamációs helyre szállítja a reklamáció érvényességének felmérése érdekében, hacsak az eladó nem dönt másként a reklamáció érvényességének felmérése érdekében.
A garancia nem terjed ki a termék természetes öregedésére és normál elhasználódására.


V. Elháríthatatlan hibák
Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a termék hibátlan megfelelő használatát, a vevőnek joga van kicserélni a terméket, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.
Ha helyrehozhatatlan hibáról van szó, amely mellett a termék használható, a vevő ésszerű kedvezményre jogosult a termék árából. A megfelelő kedvezmény mértékének meghatározásakor figyelembe veszik a hiba jellegét, a termék mértékének és módjának elhasználódását, a termék használatának időtartamát és további felhasználásának lehetőségét.

 

Adatvédelmi beállítások
Sütiket használunk a weboldal látogatottságának fokozására, teljesítményének elemzésére és a használatra vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk az EU-ban, az USA-ban vagy más országokban lévő partnereknek. A "Minden cookie elfogadása" gombra kattintva Ön kijelenti, hogy beleegyezik ebbe a feldolgozásba. Részletes információkat alább talál, illetve beállíthatja a beállításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

Részletek megjelenítése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
A termék a kosárba került
Folytatni a vásárlást Megbízás