Menu

Reklamációs feltételek

REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK


I. Általános rendelkezések
Az eladó az eladott termék hibáiért a vevő általi átvételkor felel. Használt termékek esetében az eladó nem felel a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért. Alacsonyabb áron eladott termékek esetében az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg.
A megvásárolt termék tulajdonjoga az áru vételárának kifizetésekor száll át a vevőre. Önkiszolgáló értékesítés esetén a megvásárolt termék tulajdonjogának átruházása az áru vételárának kifizetésekor történik.
Az áru átvételét követően a vevő köteles ellenőrizni annak mennyiségét, minőségét és csomagolását, és az esetleges hiányosságokat haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) jelezni az eladónak. (§599 Ptk.)
A jótállás csak a szállítólevélen és a számlán feltüntetett termékre vonatkozik, és kiterjed a jótállási időszak során feltárt minden olyan hibára, amelyet anyaghiba, hibás konstrukció vagy helytelen feldolgozás okoz. A jótállás kiterjed a szállítási tárgy rejtett hibáira, de nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket szakszerűtlen kezelés vagy szakszerűtlen beavatkozás okozott az áru átvétele után. A szállítási cikk felületének későbbi karcolódással, stb. történő károsodása nem minősül rejtett hibának. (§ 619 Ptk.)
A tulajdonjog megszerzésével a termék véletlen megrongálódásának kockázata a vevőre hárul.


II. A reklamáció benyújtásának határideje
Az árukra vonatkozó garancia 24 hónap. A jótállási időszak attól az időponttól kezdődik, amikor az árut a vevő kézhez kapta (a Polgári Törvénykönyv 621. §-a, a továbbiakban: Ptk.). A jótállási idő a kiárusított termékekre vagy a kedvezményes árukra is vonatkozik. Ha azonban az árengedményt az áru bizonyos hibája miatt adják, akkor ez a termék nem reklamálható.(§ 619 Ptk.)
Ha a felhasználási időtartam (lejárati idő) meg van jelölve az eladott terméken, annak csomagolásán vagy használati utasításán, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.
Ha az eladott termékre 24 hónapnál hosszabb jótállási idő vonatkozik, az eladó köteles az eladáskor jótállási jegyet adni a vevőnek, megjelölve azon a jótállási időt. A jótállási jegy tartalmazza a jótállás feltételeit és hatályát.
A vevőnek a jótállási időn belül kell érvényesítenie a hibákért való felelősségből eredő jogait, ellenkező esetben ezek a jogok megszűnnek.


III. A jótállási igényekre való jogosultság elvesztése
A jótállási igények érvénytelenek, ha a termék:
- a vevő általi szállításkor megsérült,
- az átvételét követően szakszerűtlen kezelés vagy nem megfelelő tárolás miatt mechanikusan megsérült,
- szennyeződött és szakszerűtlenül tisztították meg,
- a szerkezetébe történő szakszerűtlen beavatkozás miatt sérült meg,
- túlzott használat miatt leértékelődött, vagy a szokásos használattól eltérő célra használták,
- háziállatok által károsodott, stb...


IV. A reklamáció benyújtásának helyszíne
A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul be kell jelenteni az eladó székhelyén: Farmárik, s.r.o. Bolešov 448, 01853 Bolešov (reklamáció benyújtásának helyszíne) az áruvásárlás és fizetés igazolásának benyújtásával. ( a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. § 1. bekezdése.)
Az eladó köteles a panaszt azonnal, bonyolult esetekben 3 munkanapon belül, indokolt esetben a panasz alkalmazásától számított 30 napon belül kezelni a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. § 4 bekezdése alapján, idézve: „Ha a fogyasztó panaszt nyújt be, az eladó vagy az eladó által megbízott alkalmazott vagy kijelölt személy köteles tájékoztatni a fogyasztót az általános rendelet szerinti jogairól; a fogyasztó ezt követő azon döntése alapján, hogy ezek közül melyik jogát érvényesíti, köteles azonnal meghatározni a reklamáció 2. § m) pontja szerinti intézésének módját, bonyolult esetekben legkésőbb 3 munkanapon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva, indokolt esetekben, főként ha a termék vagy szolgáltatás állapotát összetett műszaki vizsgálatnak kell alávetni, legkésőbb 30 napon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva. A panaszkezelés módjának meghatározását követően a panaszt haladéktalanul el kell intézni; indokolt esetben a panasz később is intézhető, azonban a panasz kezelése nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panasz elbírálására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy a terméket új termékre cserélni.
A panaszkezelés legfeljebb 30 napot vehet igénybe (a fogyasztóvédelemről szóló 18. § (4) bek.).
A termék reklamációja esetén az eladó 2 példányban panaszjelentést készít, 1 példányt a vevő kap, 1 példány az eladónál marad.
A vevő a reklamált árut a reklamációs helyre szállítja a reklamáció érvényességének felmérése érdekében, hacsak az eladó nem dönt másként a reklamáció érvényességének felmérése érdekében.
A garancia nem terjed ki a termék természetes öregedésére és normál elhasználódására.


V. Elháríthatatlan hibák
Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a termék hibátlan megfelelő használatát, a vevőnek joga van kicserélni a terméket, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.
Ha helyrehozhatatlan hibáról van szó, amely mellett a termék használható, a vevő ésszerű kedvezményre jogosult a termék árából. A megfelelő kedvezmény mértékének meghatározásakor figyelembe veszik a hiba jellegét, a termék mértékének és módjának elhasználódását, a termék használatának időtartamát és további felhasználásának lehetőségét.

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Product has been added to the cart
Folytatni a vásárlást Megbízás