Reklamációs feltételek

REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK
I. Általános rendelkezések
Az eladó felelős az eladott cikk hibájáért, ami az eladott cikken van abban a pillanatban, amikor a vevő átveszi.Használt cikkek esetén az eladó nem felel a használatukból vagy kopásukból eredő hibákért.Alacsonyabb áron értékesített cikkek esetén az eladó nem felelős azon hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg.
A megvásárolt termék tulajdonjoga a vevőre száll át az áruk vételárának kifizetésekor. Önkiszolgáló értékesítés esetén a megvásárolt tárgy tulajdonjoga az áruk vételárának kifizetésének pillanatában kerül átruházásra.
Az áru átvételét követően a vevő köteles ellenőrizni azok mennyiségét, minőségét és csomagolását, és haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) értesíteni az eladót a hiányosságokról. (§599 Ptk.)
A jótállás csak a szállítólevélen és a számlán feltüntetett termékre vonatkozik, és kiterjed a jótállási időszak során feltárt minden olyan hibára, amelyet anyaghiba, hibás konstrukció vagy helytelen feldolgozás okoz.A garancia kiterjed a szállítás tárgyának rejtett hibáira, de nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket szakszerűtlen kezelés vagy szakszerűtlen beavatkozás okozott az áruk átvétele után.A szállítási cikk felületének későbbi karcolódással stb. történő károsodása nem minősül rejtett hibának. (§ 619 Ptk.)
A tulajdonjog megszerzésével a termék véletlenmegrongálódásának kockázata a vevőre hárul.
II. A reklamáció benyújtásának határideje
Az áruk garanciája 24 hónap. A jótállási időszakok attól az időponttól kezdődnek, amikor az árut a vevő kézhez kapta (a Polgári Törvénykönyv 621. §-a, a továbbiakban: Ptk.). A jótállási idő vonatkozik a kiárusított termékekre vagy a kedvezményes árukra is. Ha azonban árengedményt adnak az áru bizonyos hibája miatt, akkor ez a termék nem reklamálható.(§ 619 Ptk.)
Ha a felhasználási időtartam (lejárati idő) meg van jelölve az eladott árukon, azok csomagolásán vagy használati utasításain, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.
Ha az eladott árukra 24 hónapnál hosszabb jótállási idő vonatkozik, az eladó köteles az eladáskor jótállási jegyet adni a vevőnek, megjelölve a jótállási időt. A jótállási jegy tartalmazza a garancia feltételeit és hatályát.
A hibás áruteljesítésből fakadó követeléseit és jogait a vevőnek a jótállási időszak alatt kell gyakorolnia, különben ezen jogok lejárnak.
III. Garanciális igények elvesztése
A jótállási igények érvénytelenek, ha az áru:
a fogyasztó által szállításkor károsodott,
az áruk átvételét követő szakszerűtlen kezelés vagy nem megfelelő tárolás miatt mechanikusan károsodott,
piszkos és szakszerűtlenül tisztított,
károsodott a szerkezetébe történő szakszerűtlen beavatkozás miatt,
túlzott használat miatt leértékelődött, vagy a rendes használattól eltérő célra használták,
háziállatok által károsodott és stb...
IV. A reklamáció benyújtásának helyszíne
A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul be kell jelenteni az eladó székhelyén: Farmárik, s.r.o. Bolešov 448, 01853 Bolešov (reklamáció benyújtásának helyszíne) az áruvásárlás és fizetés igazolásának benyújtásával. ( a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. § 1. bekezdése.)
Az eladó köteles a panaszt azonnal, bonyolult esetekben 3 munkanapon belül, indokolt esetben a panasz alkalmazásától számított 30 napon belül kezelni a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. § 4 bekezdése alapján, idézve: „ Ha a fogyasztó reklamál, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazott, vagy a kijelölt személy köteles a fogyasztót kioktatni általános érvényű jogszabályba foglalt jogairól; a fogyasztó ezt követő azon döntése alapján, hogy ezek közül melyik jogát érvényesíti, köteles azonnal meghatározni a reklamáció 2. § m) pontja szerinti intézésének módját, bonyolult esetekben legkésőbb 3 munkanapon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva, indokolt esetekben, főként ha a termék vagy szolgáltatás állapotát összetett műszaki vizsgálatnak kell alávetni, legkésőbb 30 napon belül a reklamáció benyújtásának napjától számítva. A reklamáció elintézési határidejének lejárta után a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy joga van a terméket új termékre cseréltetni.
A panaszkezelés legfeljebb 30 napot vehet igénybe (a fogyasztóvédelemről szóló 18. § (4) bek.).
Az áruk reklamációja esetén az eladó2 példányban panaszjelentést készít, 1 példányt a vevő kap, 1 példány az eladónál marad.
A vevő a reklamált árut a reklamációs helyre szállítja a reklamáció érvényességének felmérése érdekében, hacsak az eladó nem dönt másként a reklamáció érvényességének felmérése érdekében.
A panasz nem terjed ki a termék természetes öregedésére és szokásos kopására.
V. Javíthatatlan hibák
Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a termék hibátlan megfelelő használatát, a vevőnek joga van kicserélni a terméket, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.
Ha helyrehozhatatlan hibáról van szó, amely mellett a termék használható,a vevő ésszerű kedvezményre jogosult az termék árából. A megfelelő kedvezmény mértékének meghatározásakor figyelembe veszik a hiba jellegét, a termék mértékének és módjának elhasználódását, a termék használatának időtartamát és további felhasználásának lehetőségét.

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Product has been added to the cart
Folytatni a vásárlást Megbízás