Menu

Farmarik.hu - üzleti feltételek

Üzleti feltételek

Általános Szerződési Feltételek és Panaszkezelési eljárás
(A továbbiakban "ÁSZF")

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs Feltételek szabályozzák a vevő tájékoztatását a www.farmarik.hu weboldalon keresztül elküldött megrendelés előtt a T.t. 102/2014. sz. törvény 10a § értelmében:
- az eladó cégnevéről és székhelyéről, telefonszámáról, az eladó és vevő kapcsolattartásáról, arról a helyről, ahol panaszt lehet benyújtani:
Eladó:
Cégnév: Farmárik, s. r. o.,
Székhely: 018 53 Bolešov 448
Statisztikai számjel: 36 745 057
Adóazonosító szám: 2022335249
Közösségi adószám: SK2022335249 


A Trencséni Járási Bíróság cégjegyzékébe bejegyzett cég, az Sro szakasz, : 17573/R betétszám alatt

E-mail kapcsolat megrendelésekkel, számlázással, megrendelés visszavonásával kapcsolatban: megrendeles@farmarik.hu  
E-mail kapcsolat reklamációkkal, panaszokkal, javaslatokkal, értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban: vevoszolgalat@farmarik.hu 
Tel.: 00421 42 20 21 22 7 (telefonvonal elérhető 7:30-15:30 között)


- az áruk fő jellemzőiről vagy a szolgáltatás jellegéről - ezeket az információkat közvetlenül a www.farmarik.hu  oldalon találja az adott terméknél az áru nevére kattintva.
- a termék eladási áráról, szállítási költségekről, szállításról, postaköltségről és egyéb költségekről - információk a www.farmarik.hu oldalon és az ÁSZF III. pontjában.
- fizetési feltételekről, szállítási feltételekről, arról az időszakról, amelyen belül az eladó vállalja a termék kiszállítását - információk a www.farmarik.hu és az ÁSZF III. és IV. pontjában.
- Az eladó tájékoztatása az általános jogszabályok szerint a hibás áruteljesítésből vagy szolgáltatásteljesítésből fakadó követelésekről és jogokról, valamint a fogyasztói panaszok alkalmazásának és kezelésének eljárásaival kapcsolatos információk közlése – információk a ÁSZF IV. pontjában
- A panaszok és fogyasztói javaslatok benyújtásának helyéről: Az eladó tevékenysége a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (www.soi.sk) felügyelete alá tartozik. A fogyasztói panaszok és javaslatok kezelésében illetékes helyi szerv:
Név: A Trencsénben székelő SZKF felügyelőség a Trencséni régióban
Bejegyzett székhely: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Információk a www.farmarik.hu oldalon találhatók.
- tájékoztatás arról, hogy ha a vevő eláll a szerződéstől, viseli az áru visszaküldésének költségeit az eladó felé a § 10 3. bekezdése értelmében– megtalálja az ÁSZF. IV. pontjának 7. bekezdésében
- tájékoztatás arról, hogy a vevő mikor nem jogosult elállni a szerződéstől – megtalálja az ÁSZF VI. pontjának 2. bekezdésében
- tájékoztatás a vita alternatív vitarendezési rendszeren keresztül történő megoldásának lehetőségeiről és feltételeiről; valamint a hivatkozás megadása az alternatív vitarendezési platformra, amelyen keresztül a vevő javaslatot nyújthat be az alternatív vitarendezés kezdeményezésére - megtalálható a VII. pont 22. bekezdésében
- tájékoztatás a vevő szerződéstől való elállási jogáról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, határidejéről és eljárásáról; a szerződéstől való elállásról szóló nyomtatvány megtalálható az ÁSZF VI. pontjában

1. A fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldésével a vevő kötelező érvényű javaslatot küld az eladónak a szerződés távolról történő megkötésére, és vállalja, hogy átveszi az árut, és megfizeti a megállapodott vételárat, szállítási és postai költségeket, ezen általános szerződési feltételeknek megfelelően.
2. Az eladó egy e-mail küldésével fogadja el az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot az adásvételi szerződés tartalmára vonatkozó adatok megerősítésével, legkésőbb a vevő megrendelésének beérkezésétől számított 48 órán belül.
3. Ezen szerződési feltételek szabályozzák az eladó és a fogyasztónak minősülő vevő jogait és kötelezettségeit a távollevők között kötött szerződés megkötésekor.
4. Távolról megkötött szerződés az eladó és a vevő közötti szerződés, amelyet kizárólag egy vagy több távközlési eszközzel kötöttek meg az eladó és a vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül, azaz weboldalon keresztül történő vásárlással, azaz a www.farmarik.hu weboldalon vagy e-mailen keresztül: megrendeles@farmarik.hu.
5. A fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti tevékenysége, foglalkoztatása vagy hivatása körében jár el.
6. Ezen általános szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra a szerződésekre, amelyeket más módon, mint távközlés útján kötöttek meg, például külön megállapodott adásvételi szerződés alapján.
7. Ezen általános szerződési feltételek az eladó és a vevő közötti távolról megkötött szerződés elengedhetetlen részévé válnak.

II.
Az adásvételi szerződés megkötése
1. A vevő a www.farmarik.hu oldalon konkrét árut, árukat rendel meg (kosárba helyezéssel), és minden olyan adatot kitölt, amely kötelezőnek van jelölve, azaz elérhetőségei, a szállítás és fizetés módja. Az adatok elküldésével a megrendelés fizetési kötelezettséggel gombra kattintva a vevő megrendeli a kosárba helyezett árukat, és vállalja a kapcsolódó vételár és költségek megfizetését összhangban a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és Reklamációs Feltételekkel. A megrendelés kötelező érvényű javaslat az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződés az ajánlat elfogadásának napján jön létre az eladó részéről. A szerződés megkötésére vonatkozó javaslat elfogadásáról indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a megrendelés átvételétől számított 48 órán belül, e-mailben tájékoztatjuk.

2. Abban az esetben, ha az áru a megrendelés átvételének pillanatában nem áll rendelkezésre, vagy az eladó beszállítója részéről felmerülő akadályok miatt vagy az eladó részéről felmerülő egyéb okok miatt nem szállítható, az eladó haladéktalanul tájékoztatja erről a vevőt a megrendelés megerősítése előtt, illetve akkor, amikor ezek az okok felmerülnek. Abban az esetben, ha a vételár megfizetésre került, és az eladó és a vevő nem állapodnak meg más csereteljesítésben vagy más szállítási határidőben, az eladó köteles a vételárat, valamint a vevőtől kapott összes költséget a vételárral együtt visszatéríteni indokolatlan késedelem nélkül.


III.
Vételár és fizetési feltételek
1. Az eladási ár az áru vételára, amely a www.farmarik.hu oldalon az egyes áruknál van feltüntetve, és magában foglalja az általános forgalmi adót is a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai által előírt összegben (27 %). A fenti vételár nem tartalmazza a szállítási, a kézbesítési és a postaköltségeket, amelyeket a vevő a vételáron felül fizet.

1. A megrendelt áru Szlovák Köztársaságon belüli szállításáért az eladó a vételár mellett a következő díjakat számítja fel:

- Minden szállítmány postaköltsége a Szlovák Köztársaságon belül - 3,50 € ÁFA-val együtt.
- Az áruk utánvéttel történő szállításáért a postaköltség árához további 1 €-t számítunk fel, ÁFA-val együtt.
- 100 € vagy annál nagyobb összeggű megrendelés esetén nem számítunk fel postaköltséget.

4. A megrendelt áru Szlovák Köztársaságon kívüli szállításáról külön kell megállapodni. Az eladó a postaköltséget az SPS, s.r.o., www.sps-sro.sk futárcég árlistája alapján számítja fel. A szállítási díjat az eladó a vevő kérése alapján közli a megrendeles@farmarik.hu címen keresztül a megrendelés megerősítése előtt.

3. A vevő köteles megfizetni a vételárat a szállítási költséggel és postaköltséggel együtt, ha az előző bekezdés szerint felszámítják azt, az alábbiak szerint:
a. fizetés készpénzzel vagy hitelkártyával személyes átvételkor
b. utánvéttel (az áru átvételénél közvetlenül a futárnak fizet), utánvétért 1 € díjat számítunk fel
c. online fizetés a Borgun h.f. fizetési átjárón keresztül, székhelye: Reykjavík, 108, Ármúli 30.
d. fizetés az eladó számlájára előlegszámla alapján - az áru csak azután kerül kiszállításra, ha az összeget jóváírták a számlánkon
1. Az eladó biztosítja az áru kiszállítását utánvéttel vagy postai úton történő szállítással futáron keresztül - futárcég, Slovak Parcel Services s.r.o. - UPS, székhelye: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji


IV.

Szállítási feltételek
1. Az áru vevőnek történő átadásának előfeltétele, hogy az árut a szállítás előtt kifizessék, vagy legkésőbb a szállítás pillanatában utánvéttel, készpénzzel vagy hitelkártyával fizessék ki.

2. Az áru szállítási határideje az egyes áruknál van feltüntetve a www.farmarik.hu oldalon. Ha több megrendelt áru szállítási határideje eltérő, az eladó vállalja, hogy az árut a fent említett határidők közül a leghosszabb határidőn belül szállítja le. A szerződő felek részteljesítésben is megállapodhatnak. Az eladó vállalja, hogy az árut a megrendelés napjától számított 3 héten belül kézbesíti. Ha az eladó késik az áru kézbesítésével, a vevőnek joga van egy időszakot meghatározni, és ha az eladó még ezen az időszakon belül sem kézbesíti az árut, a vevő elállhat a szerződéstől. Ha az összes körülmény figyelembevételével egyértelmű, vagy ha a szerződés megkötése előtt a vevő kifejezetten tájékoztatta az eladót arról, hogy az áru meghatározott határidőn belül vagy a megadott napon történő kézbesítése különösen fontos a vevő számára, és az eladó ezen időszak alatt nem kézbesítette az árut, vagy ha a szerződés megkötésétől számított 30 nap eltelt, és az eladó egyértlelműen kijelenti, hogy nem kézbesíti az árut a vevőnek, a vevőnek joga van elállni a szerződéstől anélkül, hogy további ésszerű határidőt adna meg az áru kézbesítésére. Ebben az esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül visszatéríti a vevőnek a vevőtől az áru megrendelésével kapcsolatban átvett valamennyi összeget.

3. A vevő köteles a megrendelt árut a megadott szállítási határidőn belül átvenni. Az áru kézbesítésének időpontjáról az eladó futárszolgálat útján, illetve személyes átvétel esetében e-mailben tájékoztatja a vásárlót. Ha a vevő nem veszi át az árut a megállapodás szerinti szállítási határidőn belül, az eladó jogosult a vevő által az áru átvételével való késedelem minden egyes napjára 1 euró tárolási díjat követelni, és az eladó jogosult a szerződéstől elállni, az eladó azon joga, hogy a vevővel szemben kártérítést követeljen az áru szállításával kapcsolatban felmerült költségekért, érintetlenül marad. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a küldemény átvételének megtagadásának oka a vevő szerződéstől való elállása vagy az áru szállításkor történő megsérülése.

4. Az áru kézbesítésének helye az a cím, amely a megrendelésen szerepel számlázási címként, kivéve, ha a vevő külön címet ad meg a szállításhoz, ebben az esetben a kézbesítés helye ez a cím. Személyes átvétel esetén a kézbesítés helye: Bolešov 448. A vevő az áruval együtt számlát (adóigazolást), használati utasítást és egyéb, a megrendelt áru, ill. áruk használatához szükséges dokumentumokat is kézhez kap.

V.
A tulajdonjog átruházása
1. A tulajdonjog az eladóról a vevőre száll, amint a vevő átveszi az árut az eladótól vagy a futártól. Ebben a pillanatban az áru véletlenszerű sérülésének kockázata is a vevőre száll.

VI.
A vevő elállása az adásvételi szerződéstől
1. A vevőnek jogában áll az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül elállni az adásvételi szerződéstől. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől még az áru kézbesítése előtt.

1. A vevő nem állhat el a szerződéstől, amennyiben a szerződés tárgya a következő:


- a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áru, méretre gyártott áru vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára tervezett áru értékesítése,

- gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áru értékesítése,

- olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre, és amely védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült,


- olyan áru értékesítése, amely természeténél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhet más áruval.

1. A fogyasztó él a szerződés elállásának jogával az eladó felé levél formájában vagy egy másik tartós adathordozón történő rögzítés formájában elküldve az eladó elérhetőségeire. A törvény értelmében a tartós adathordozó olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy az eladó számára, hogy a neki címzett információt úgy őrizze meg, hogy az a jövőben a tájékoztatás céljának megfelelő ideig felhasználható legyen, és lehetővé tegye a tárolt információk, különösen a papír, az e-mail, az USB kulcs, a CD, a DVD, a memóriakártya, a számítógép merevlemezének változatlan reprodukálását. A fogyasztó az elállási formanyomtatványt használhatja, amelynek szövege itt található.

1. Az elállási határidő betartottnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a 14 napos határidő utolsó napján küldik el az eladónak.

1. A szerződéstől való elállás a szerződést az elejétől fogva érvényteleníti, minden szerződő fél köteles mindent visszaadni, amit a másik szerződő féltől a távolról kötött szerződés alapján elfogadott, azaz az eladó a vevőtől megkapott összeget, a vevő pedig az árut, beleértve a tartozékokat, az áru használatához szükséges dokumentumokat.

1. A fogyasztó köteles az árut a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az eladónak, vagy személyesen átadni az eladónak az eladó székhelyén. A határidő betartottnak minősül, ha az árut legkésőbb a 14 napos határidő utolsó napján átadják szállításra.

1. A szerződéstől való elállást követően a vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit.

1. A vevő felelős az áru értékének csökkenéséért, amely az áru azon kezelésének eredményeként jött létre, amely meghaladja a szükséges kezelés körét az áru tulajdonságainak és működésének meghatározásához.

1. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a vevőnek a szerződés alapján vagy a szerződéssel kapcsolatban kapott teljes összeget, beleértve a szállítási költségeket és a postaköltségeket (a továbbiakban: az áru kifizetése).

1. Az eladó ugyanolyan módon köteles az áruért kifizetett összeget visszatéríteni, mint amilyen módon a vevő is fizetett. A vevő a szerződéstől való elálláskor az űrlapon választhat egy másik módot az áru ellenértékének visszatérítésére.

1. A vásárolt áru ellenértékének kifizetése csak a visszaküldött áru címünkre történő visszaszállítása után, vagy az áru visszaküldését igazoló okmány bemutatása után kerül kifizetésre a vevőnek, annak függvényében, hogy melyik következik be előbb.


VII.
Tájékoztatás a hibákért való felelősségre vonatkozó igényérvényesítési jogról és panaszkezelési eljárás

1. Az eladó felelős az eladott termék hibájáért, amennyiben a meghibásodás a vevő általi átvétel előtt történt. Hacsak az áru nem romlandó vagy használt, az eladó felel a jótállási időn belül az áru átvételét követően felmerülő hibákért. Használt termékek esetében nem vállal felelősséget a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért. Az alacsonyabb áron eladott termékek esetében az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért az alacsonyabb árban állapodtak meg.

1. A jótállási időszak 24 hónap. Ha a felhasználás időtartama meg van jelölve az értékesített terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá mellékelt utasításon, abban az esetben a jótállás nem ér véget ezen időszak lejárta előtt. Az egyes termékek jellemzőire és használatára való tekintettel élettartamuk rövidebb lehet, mint a jellemzőik leírásában feltüntetett jótállási idő a www.farmarik.hu weboldalon.

1. A jótállási időszak a termék vevő általi átvételének napjától érvényes. Ha az árut az eladótól eltérő személy helyezi üzembe, a jótállási idő a termék üzembe helyezésének napjától kezdődik, amennyiben a vevő legkésőbb a termék átvételét követő három héten belül elrendelte az üzembe helyezést, és megfelelően és időben biztosítja a szükséges együttműködést.

1. Ha a hiba eltávolítható, a vevőnek joga van ingyen, időben és megfelelően eltávolíttatni azt. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

1. A hiba eltávolítása helyett a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részére vonatkozik, akkor az alkatrész cseréjét, feltéve, ha az eladónak ez nem okoz aránytalan költségeket tekintettel a termék árára vagy a hiba súlyosságára.

1. Az eladó a hiba megszüntetése helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy ép termékre, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára.

1. Ha olyan hibáról van szó, amely nem orvosolható, vagy az megakadályozza a termék megfelelő használatát, a vevőnek joga van kicserélni a terméket, vagy joga van elállni a szerződéstől. Ugyanakkor joga van erre a vevőnek akkor is, ha a hiba orvosolható, viszont a vevő a javítás után újra felmerülő hibák vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja a terméket megfelelően használni.

1. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a vevőnek joga van az árkedvezményre, mindezt úgy, hogy a kedvezmény aránya megfeleljen a termék adott meghibásodásával.

1. Azon hibás termékek iránti felelősség, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, megszűnik, ha nem a jótállás ideje alatt használják fel azokat.

1. A gyorsan romló termékek iránti felelősség a vásárlást követő második napon megszűnik.

1. A jótállási időbe nem számít bele a hibákért való felelősségi jog gyakorlásától addig az időpontig tartó időszak, amikor a vevő a javítás befejezése után köteles volt átvenni a dolgot. Az eladó köteles a vevő részére igazolást kiállítani a jog gyakorlásának időpontjáról, valamint a javításról és a javítás időtartamáról.

1. Ha sor kerül a termékcserére, az új termék átvételétől kezdve a jótállás időtartama ismét érvényes. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kicserélik azt az alkatrészt, amelyre a jótállás érvényes volt.

1. A vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül a hibákat jelezni a hibák észrevétele után, de legkésőbb a jótállási idő lejártáig. Az áru szállítótól  való átvétele után a vevő megerősíti az áru átvételét és a csomagolás sértetlenségét, mivel az áru a szállítás során sérülhet. Javasoljuk a vevőnek, hogy bontsa ki az árut és ellenőrizze azt a futár jelenlétében, személyes átvétel esetén az eladó jelenlétében. A aláírásával a futárnak megerősíti, hogy a csomagolás sértetlen volt.

1. A vevő panaszt nyújthat be az eladó székhelyén vagy az eladó bármelyik telephelyén, illetve távközlés útján. A vevő reklamáció útján gyakorolja az áruteljesítésből fakadó követeléseit. A vevő kitér az áru konkrét hibáira, vagy leírja, miként nyilvánulnak meg a hibák. A panasz tartalmából vagy a hozzá csatolt dokumentumokból egyértelműnek kell lennie, milyen áruról van szó, valamint annak is, hogy a hibát a jótállási időn belül jelenti be. Csakis azt az árut lehet reklamálni, amelyet a vevő az eladónál vásárolt. Ebből a célból a vevő benyújtja az eladónak a vásárlást igazoló bizonylatot vagy a jótállási jegyet, illetve más egyértelmű módon igazolja a hibaigénylési határidő betartását (pl. az áru átvételének igazolása).

15. A hibákért való felelősség nem vonatkozik a következő módon keletkezett hibákra:

- a vevő által, más által vagy véletlenül jöttek létre mechanikai károsodás következtében, miután az áru károsodásának kockázata áthárult a vevőre
- az áru nem megfelelő kezelése, használati utasításban meghatározottaktól eltérő módon történő kezelése, vagy ahogy az a szokásos használatából következik
- az áru a páratartalomnak nem megfelelő körülmények közötti használata
- az áru természetes környezetének kémiai és mechanikai hatásai az utasításoknak megfelelően
- az áru gondozásának és karbantartásának elhanyagolása
- az áru károsodása túlzott terhelés révén, például nem otthoni használat, hanem üzleti tevékenység esetében
- az áru használáta, amely nincs összhangban az áru dokumentációjában meghatározott feltételekkel, műszaki előírásokkal, biztonsági előírásokkal, ill. a jótállási feltételek egyéb megsértése
- az áru használatából és jellemzőiből eredő szokásos elhasználódás és kopás
- a jótállási idő lejárta vagy a termék élettartama után

1. Ha a vevő panaszt nyújt be, az eladó vagy az általa felhatalmazott alkalmazott tájékoztatja a vevőt jogairól a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. §-a alapján, a vevő e jogokra vonatkozó döntése alapján azonnal köteles meghatározni a panaszok kezelésének módját, bonyolult esetekben, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indolkolt esetekben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a reklamáció benyújtásának napjától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelési módjának meghatározása után a reklamáció azonnal feldolgozásra kerül, indokolt esetben a reklamáció később is feldolgozható; a reklamáció feldolgozása azonban a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál tovább nem tarthat. A panaszkezelési határidő lejárta után a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogosult a terméket új termékre cserélni.

1. A reklamáció lebonyolításának határideje attól a pillanattól számítódik, amikor a hibákat azonosították, és abban az esetben, ha az áru hibáit reklamálják, szükséges az árut az eladónak megmutatni annak érdekében, hogy megvizsgálják az áru állapotát és az állítólagos hibát. Az áru átadható személyesen is: Bolešov 448, 01853 vagy postai úton Bolešov 448, 01853. Ha szükséges az árut megvizsgálni, a reklamáció feldolgozásának határideje attól a pillanattól számítódik, amikor az árut az eladó átvette.

1. A reklamáció rendezése a panaszeljárás végét jelenti:

- a javított áru átadásával,
- az áru cseréjével,
- az áruk vételárának visszatérítésével,
- ésszerű árkedvezmény megfizetésével az áru árából,
- írásbeli felhívással a telejsítésvállalásra
- vagy annak indokolt elutasításával.

1. Ha a vevő a vásárlástól számított első 12 hónapon belül termékkel kapcsolatos reklamációt nyújtott be, az eladó a reklamációt elutasítással csak szakértői értékelés alapján kezelheti; a szakértői értékelés eredményétől függetlenül a vevőt nem kötelezik a szakértői értékelés vagy a szakértői értékeléssel kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére. Az eladó a reklamáció elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát köteles a vevő rendelkezésére bocsátani legkésőbb a reklamáció lezárásának időpontjától számított 14 napon belül.

1. Ha a vevő a vásárlástól számított 12 hónapon belül panaszt nyújtott be a termékkel kapcsolatban, és azt az eladó elutasította, a panaszt kezelő személy köteles a panasz kezeléséről szóló dokumentumban feltüntetni, hogy a vevő kinek küldheti el a terméket szakértői értékelésre. Ha a terméket szakértői értékelés céljából elküldik egy kijelölt személynek, a szakértői értékelés költségei, valamint az összes ehhez kapcsolódó költség az eladót terheli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a vevő a szakmai értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, ismét panaszt nyújthat be; a jótállás időtartama a szakmai értékelés során nem számítódik, vagyis a jótállás időtartama alatt csak azt időt értjük, amikor a termék a vevőnél van. Az eladó köteles a panasz újbóli benyújtásának napjától számított 14 napon belül megtéríteni a vevőnek a szakmai értékelés során felmerült összes költséget, valamint az összes azzal kapcsolódó költséget. Az újra benyújtott panaszt nem lehet elutasítani.

1. Az eladó a panasz benyújtásakor köteles a vevőnek bizonylatot adni. Ha a panasz benyújtása távközlés útján történik, az eladó köteles a panasz benyújtásáról szóló igazolást haladéktalanul eljuttatni a vevőhöz; ha az igazolást nem lehet azonnal eljuttatni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz feldolozását igazoló dokumentummal együtt kell eljuttatni; az állítás megerősítését nem kell benyújtani, a panasz benyújtásáról szóló igazolást nem kell elküldeni, ha a vevőnek lehetősége van a panasz benyújtását más módon is igazolni.

1. A vevőnek joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogy az eladó a reklamációját kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. A vevőnek joga van javaslatot benyújtani az alternatív vitarendezés megindítására egy alternatív vitarendezési szervezetnek, ha az eladó a jogorvoslati kérelemre elutasító választ adott, vagy a feladás dátumától számított 30 napon belül nem válaszolt. Az webáruházak üzemeltetőjével folytatott fogyasztói viták alternatív rendezésére illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) által vezetett, alternatív vitarendezési szervezetek listáján nyilvántartott egyéb jogosult jogi személy. Az alternatív megoldás kezdeményezésére szóló javaslat a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alternatív vitarendezési platformon keresztül is benyújtható.

VIII.
Záró rendelkezések
1. Az eladó fenntartja a jogot ezen általános szerződési feltételek és reklamációs feltételek módosítására és kiegészítésére. Az adásvételi szerződés által létrehozott jogviszonyra az általános szeződési feltételek és reklamációs feltételek vonatkoznak, amelyek az adásvételi szerződés megkötésekor hatályban voltak. A reklamációs feltételek elválaszthatatlan részét képezik ezen általános szerződési feltételeknek.

1. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta az általános szerződési feltételeket, valamint a reklamációs feltételeket.
2. Ezen általános szerződési feltételek és reklamációs feltételek a cég székhelyén érhetők el, és a weboldalán kerülnek közzétételre.

1. Egyéb olyan kérdéseket, amelyeket ezen általános szerződési és reklamációs feltételek nem szabályoznak, a szerződéses jogviszonyt az erre vonatkozó rendelkezések szabályozzák, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv többször módosított Tt. 40/1964 sz. törvénye, a fogyasztóvédelemre vonatkozó többször módosított Tt. 250/2007 sz. törvény, a többször módosított Tt. 102/2014 sz. törvény a távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelméről.

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek, beleértve azok szerves részei, 2022. február 8-tól vannak hatályban.

 

 

 

Adatvédelmi beállítások
Sütiket használunk a weboldal látogatottságának fokozására, teljesítményének elemzésére és a használatra vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk az EU-ban, az USA-ban vagy más országokban lévő partnereknek. A "Minden cookie elfogadása" gombra kattintva Ön kijelenti, hogy beleegyezik ebbe a feldolgozásba. Részletes információkat alább talál, illetve beállíthatja a beállításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

Részletek megjelenítése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
A termék a kosárba került
Folytatni a vásárlást Megbízás