Farmarik.hu - üzleti feltételek

Üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek és relamációs feltételek
(A továbbiakban "ÁSZF")

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs Feltételek szabályozzák a vevő tájékoztatását a www.farmarik.hu weboldalon keresztül elküldött megrendelés előtt a T.t. 102/2014. sz. törvény 10a § értelmében:
- az eladó cégnevéről és székhelyéről, telefonszámáról, az eladó és vevő kapcsolattartásáról, arról a helyről, ahol reklamációt lehet benyújtani:
Eladó:
Cégnév: Farmárik, s. r. o.,
Székhely: 018 53 Bolešov 448
Statisztikai számjel: 36 745 057
Adóazonosító szám: 2022335249
Közösségi adószám: SK2022335249 


A Trencséni Járási Bíróság cégjegyzékébe bejegyzett cég, az Sro szakasz, : 17573/R betétszám alatt

E-mail kapcsolatmegrendelésekhez,számlázáshoz,visszalépéshez: megrendeles@farmarik.hu  
E-mail kapcsolat reklamációkhoz, panasztételekhez, vevőszolgálathoz: vevoszolgalat@farmarik.hu 
Tel.: 00421 42 20 21 22 7 (telefonvonal elérhető 7: 30-15: 30 között)
- az áruk fő jellemzői vagy a szolgáltatás jellege - ezeket az információkat közvetlenül a www.farmarik.hu  oldalon találja az adott terméknél, amikor az áru nevére kattint.
- a termék eladási árától, szállítási költségektől, szállítástól, postaköltségtől és egyéb költségekről - információk a www.farmarik.hu oldalon és az ÁSZF III. pontjában.
- fizetési feltételek, szállítási feltételek, az az időszak, amelyen belül az eladó vállalja a termék kiszállítását - információk a www.farmarik.hu és az ÁSZF III. és IV. pontjában.
- Az eladó tájékoztatása az általános jogszabályok szerint a hibás áruteljesítésből vagy szolgáltatásteljesítésből fakadó követelésekről és jogokról, valamint a fogyasztói panaszok alkalmazásának és kezelésének eljárásaival kapcsolatos információk közlése – információk a ÁSZF IV. pontjában
- A panaszok és fogyasztói javaslatok benyújtásának helye: Az eladó tevékenysége a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) felügyelete alatt áll. A fogyasztói panaszok és javaslatok kezelésében illetékes helyi szerv:
Név: A Trencsénben székelő SZKF felügyelőség a Trencséni régióban
Bejegyzett székhely: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Információk a www.farmarik.hu oldalon találhatóak.
- tájékoztatás arról, hogy ha a vevő eláll a szerződéstől, viseli az áru visszaküldésének költségeit az eladó felé a § 10 3. bekezdése értelmében– megtalálja az ÁSZF. IV. pontjának 7. bekezdésében
- tájékoztatás arról, hogy a vevő mikor nem jogosult elállni a szerződéstől – megtalálja az ÁSZF VI. pontjának 2. bekezdésében
- tájékoztatás a vita alternatív vitarendezési rendszeren keresztül történő megoldásának lehetőségeiről és feltételeiről; valamint a hivatkozás megadása az alternatív vitarendezési platformra, amelyen keresztül a vevő javaslatot nyújthat be az alternatív vitarendezés kezdeményezésére - megtalálható a VII. pont 22. bekezdésében
- tájékoztatás a vevő elállási jogáról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, határidejéről és eljárásáról; és a szerződéstől való elállásról szóló nyomtatvány megtalálható az ÁSZF VI. pontjában

1. A fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldésével a vevő kötelező érvényű javaslatot küld az eladónak a szerződés távolról történő megkötésére, és vállalja, hogy átveszi az árut, és megfizeti a megállapodott vételárat, szállítási és postai költségeket, ezen általános szerződési feltételeknek megfelelően.
2. Az eladó egy e-mail küldésével fogadja el az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot az adásvételi szerződés tartalmára vonatkozó adatok megerősítésével, legkésőbb a vevő megrendelésének beérkezésétől számított 48 órán belül.
3. Ezen szerződési feltételek szabályozzák az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit, aki a távolról történő szerződés megkötésekor a fogyasztó.
4. Távolról megkötött szerződés az eladó és a vevő közötti szerződés, amelyet kizárólag egy vagy több távközlési eszközzel kötöttek meg az eladó és a vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül, azaz weboldalon keresztül történő vásárlással, azaz a www.farmarik.hu weboldalon vagy e-mailen keresztül: megrendeles@farmarik.hu .
5. A fogyasztó az a természetes személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti tevékenysége, foglalkoztatása vagy hivatása körében jár el.
6. Ezen általános szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra a szerződésekre, amelyeket más módon, mint távközlés útján kötöttek meg, például külön megállapodott adásvételi szerződés alapján.
7. Ezen általános szerződési feltételek az eladó és a vevő közötti távolról megkötött szerződés elengedhetetlen részévé válnak.

II.
Az adásvételi szerződés megkötése
1. A vevő a www.farmarik.hu oldalon konkrét árut, árukat rendel meg (kosárba helyezéssel) és minden olyan adatot kitölt, amely kötelezőnek van jelölve, azaz elérhetőségei, a szállítás és fizetés módja. Az adatok elküldésével a megrendelés fizetési kötelezettséggel gombra kattintva a vevő megrendeli a kosárba helyezett árukat és vállalja a kapcsolódó vételár és költségek megfizetését összhangban a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és Reklamációs Feltételekkel. A megrendelés kötelező érvényű javaslat az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződés az ajánlat elfogadásának napján jön létre az eladó részéről. A szerződés megkötésére vonatkozó javaslat elfogadásáról indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a megrendelés átvételétől számított 48 órán belül, e-mailben tájékoztatjuk.

2. Abban az esetben, ha az áru a megrendelés átvételének pillanatában nem áll rendelkezésre, vagy az eladó beszállítója részéről felmerülő akadályok miatt vagy az eladó részéről felmerülő egyéb okok miatt nem szállítható, az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt a megrendelés megerősítése előtt, vagy, amikor ezek az okok felmerülnek. Abban az esetben, ha a vételár megfizetésre került, és az eladó és a vevő nem állapodnak meg más csereteljesítésben vagy más szállítási határidőben, az eladó köteles a vételárat, valamint a vevőtől kapott összes költséget a vételárral együtt visszatéríteni indokolatlan késedelem nélkül.
III.
Vételár és fizetési feltételek
1. Az eladási ár az áruk vételára, amelyet a www.farmarik.hu oldalon talál az egyes áruknál és magában foglalja az általános forgalmi adót is a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai által előírt összegben (20%). A feltüntetett vételár nem tartalmazza a szállítási költségeket és postaköltségeket, amelyeket a vevő fizet a vételárral együtt.

1. A megrendelt áruk Szlovák Köztársaságon belüli szállításáért az eladó a vételár mellett a következő díjakat számolja fel:

- Minden szállítmány postaköltsége a Szlovák Köztársaságon belül - 3,50 EUR ÁFA-val
- Az áruk utánvéttel történő szállításáért a postaköltség árához további 1 €-t számolunk fel, ÁFA-val együtt.
- 100 Euró vagy annál nagyobb összeggű megrendelés esetén a postaköltséget nem számoljuk fel.

4. A megrendelt áruk Szlovák Köztársaságon kívüli szállításáról külön kell megállapodni. Az eladó a postaköltséget az SPS, s.r.o., s.r.o www.sps-sro.sk futárcég árlistája alapján számolja fel. Az áruk megfizetése csak előre lehetséges. A szállítás árát az eladó a vevő kérése alapján közli az megrendeles@farmarik.hu  címen keresztül a megrendelés megerősítése előtt. Az árut előre szükséges kifizetni.

3. A vevő köteles megfizetni a vételárat a szállítási költséggel és postaköltséggel együtt, ha az előző bekezdés szerint felszámítják azt, az alábbiak szerint:
a. fizetés készpénzzel vagy kártyával személyes átvételkor
b. utánvéttel (az áru átvételénél közvetlenül a futárnak fizet), utánvétért 1 € díjat számolunk fel
c. online fizetés a Borgun h.f. fizetési átjárón keresztül, székhelye: Reykjavík, 108, Ármúli 30.
d. fizetés az eladó számlájára előlegszámla alapján - az áruk csak azután kerülnek kiszállításra, hogy az összeget jóváírták számlánkon
1. Az eladó biztosítja az áruk átvételét utánvéttel vagy postai úton történő szállítással futáron keresztül - futárcég, Slovak Parcel Services s.r.o. - UPS, székhelye: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji
IV.

Szállítási feltételek
1. Az áruk vevőnek történő átadásának előfeltétele, hogy az árukért a szállítás előtt fizettek, vagy legkésőbb a szállításkor fizessenek utánvéttel, készpénzzel vagy kártyával.

2. Az áruk szállítási határideje az egyes áruknál van feltüntetve a www.farmarik.hu oldalon. Ha a különböző megrendelt áruk szállítási ideje eltér, az eladó vállalja, hogy az árut a megadott időszakok közül a leghosszabb időn belül szállítja. Az eladó vállalja, hogy az árut a megrendelés napjától számított 3 héten belül kézbesíti. Ha az eladó késik az áru kézbesítésével, a vevőnek joga van egy időszakot meghatározni, és ha az eladó még ebben az időszakban sem kézbesíti az árut, a vevő elállhat a szerződéstől. Ha az összes körülmény figyelembevételével egyértelmű, vagy ha a szerződés megkötése előtt a vevő kifejezetten tájékoztatta az eladót arról, hogy az áru meghatározott határidőn belül vagy a megadott napon történő kézbesítése különösen fontos a vevő számára, és az eladó ezen időszak alatt nem kézbesítette az árut, vagy ha a szerződés megkötésétől számított 30 nap eltelt, és az eladó egyértlelműen kijelenti, hogy nem kézbesíti az árut a vevőnek, a vevőnek joga van elállni a szerződéstől anélkül, hogy további ésszerű határidőt adna meg az áru kézbesítésére.

3. A vevő köteles a megrendelt árut a megadott szállítási határidőn belül átvenni. Az áru kézbesítésének időpontjáról a futár vagy személyes átvételnél e-mailben értesíti az eladó. Ha a vevő a megállapodott szállítási határidőn belül nem veszi át az árut, az eladó jogosult díjat követelni az áruk tárolásáért 1 euró összegben a vevőnek az áru átvételével történő késedelmének minden egyes napjára és az eladónak jogában áll elállni a szerződéstől, joga van az áruk szállításáért felmerült költségek megtérítéséhez a vevővel szemben. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a küldemény átvételének megtagadásának oka a vevő szerződéstől való elállása vagy az áru szállításkor történő megrongálása.

4. Az áruk kézbesítésének helye az a cím, amely a megrendelésen szerepel számlázási címként, kivéve, ha a vevő külön címet ad meg a szállításhoz, ebben az esetben a kézbesítés helye ez a cím. Személyes átvétel esetén a kézbesítés helye: Bolešov 448. Az áruval együtt az ügyfélnek kézbesítenek egy számlát (adóügyi bizonylat), útmutatót, valamint egyéb dokumentumokat, amelyek a megrendelt áruk használatához szükségesek, ill. magát az árut.

V.
Tulajdonjog átruházása
1. A tulajdonjog az eladóról a vevőre száll, amint a vevő átveszi a árut az eladótól vagy a futártól. Ebben a pillanatban az áruk véletlen megrongálásának kockázata is átszáll a vevőre.

VI.
A vevő elállása az adásvételi szerződéstől
1. A vevőnek jogában áll az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül elállni az adásvételi szerződéstől. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől még az áru kézbesítése előtt.

1. A vevő nem állhat el a szerződéstől, amennyiben a szerződés tárgya a következő:
- a fogyasztó különleges igényei szerint készült áru vagy az árut kifejezetten egy vevőnek szánták,

- gyorsan romló áru,

- védőcsomagolásban zárt áruk, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a kézbesítést követően meg lett sértve
- olyan áruk, amelyek jellegüknél fogva elválaszthatatlanul összekeverhetők más árukkal a kézbesítést követően,

1. A fogyasztó él a szerződés elállásának jogával az eladó felé levél formájában vagy egy másik tartós adathordozón történő rögzítés formájában elküldve az eladó elérhetőségeire, a törvény értelmében a tartós adathordozó olyan eszközt jelent, amely lehetővé teszi a vevő vagy az eladó számára, hogy a számára címzett információkat oly módon tárolha, hogy a jövőben lehetővé tegye ezeknek az információknak a céljának megfelelő ideig történő felhasználását, és lehetővé tegye a tárolt információk, különösen a papír, az e-mail, az USB kulcs, a CD, a DVD, a memóriakártya, a számítógép merevlemezének változatlan reprodukálását. A vevő használhatja az elállási űrlapot, amelynek szövege itt található

1. A szerződéstől való elállás időtartama akkor tekinthető megtartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a 14 napos időszak utolsó napján elküldték az eladónak.

1. A szerződéstől való elállás a szerződést az elejétől megszünteti, minden szerződő fél köteles mindent visszaadni, amit a másik szerződő féltől távolról kötött szerződés alapján elfogadott, azaz az eladó a vevőtől megkapott összeget, a vevő pedig az árut, beleértve a tartozékokat, az áru használatához szükséges dokumentumokat.

1. A vevő köteles az árut visszaküldeni az eladónak, vagy személyesen átadni neki az eladó székhelyén, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül.

1. A szerződéstől való elállást követően a vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit.

1. A vevő felelős az áruk értékének csökkenéséért, amelyek az áru olyan kezelésének eredményeként jött létre, amely meghaladja a szükséges kezelés körét az áruk tulajdonságainak és működésének meghatározásához.

1. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a vevőnek a szerződés alapján vagy a szerződéssel kapcsolatban kapott teljes összeget, beleértve a szállítási költségeket és postaköltségeket (a továbbiakban: áru kifizetése).

1. Az eladó ugyanolyan módon köteles az árukért kifizetett összeget visszatéríteni, mint amilyen módon a vevő is fizetett. A vevő a szerződéstől való elálláskor az űrlapon választhat egy másik módot az áruk ellenértékének visszatérítésére.

1. A megvásárolt áruk összege csak az áru címünkre történő visszaszállítása után lesz visszatérítve.
VII.
Tájékoztatás a hibákért való felelősség gyakorlásának jogáról és reklamációs feltételek

1. Az eladó felelős az eladott termék hibájáért, amennyiben a meghibásodás a vevő általi átvétel előtt történt. Ha a termékek nem gyorsan romlandók vagy használtak, az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek a garanciális időszak alatt az áru átvételét követően következnek be. Használt termékeknél nem felelős a használatuk vagy kopásuk okozta hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített cikkek esetében nem felelős a hibáért, amelyekért alacsonyabb árban állapodtak meg.

1. A garancia 24 hónap. Ha a felhasználás időtartama meg van jelölve az értékesített terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá mellékelt utasításokon, akkor a garancia nem ér véget ezen időszak lejárta előtt. Az egyes áruk a www.farmarik.hu oldalon található tulajdonságainak leírásában rövidebb élettartam szerepelhet, mint a garancia időtartama tekintettel a tulajdonságokra és felhasználási módra.

1. A garancia a termék vevő általi átvételének napjától érvényes. Ha az árut az eladótól eltérő személy helyezi üzembe, a garancia a termék üzembe helyezésének napjától kezdődik, ha a vevő legkésőbb a termék átvételét követő három héten belül elrendelte az üzembe helyezést, és megfelelően és időben biztosítja a szükséges együttműködést.

1. Ha a hiba eltávolítható a vevőnek joga van ingyen, időben és megfelelően eltávolíttatni azt. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.

1. A hiba megszüntetése helyett a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részére vonatkozik, akkor az alkatrész cseréjét, feltéve, ha az eladónak ez nem okoz aránytalan költségeket tekintettel a termék árára vagy a hiba súlyosságára.

1. Az eladó a hiba megszüntetése helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy ép termékre, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára.

1. Ha olyan hibáról van szó amely nem orvosolható, vagy az megakadályozza a termék megfelelő használatát a vevőnek joga van kicserélni a terméket, vagy joga van elállni a szerződéstől. Ugyanakkor erre joga van a vevőnek akkor is, ha a hiba orvosolható, de a vevő a javítás után újra felmerülő hibák vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja a terméket megfelelően használni.

1. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a vevőnek joga van az árkedvezményre, mindezt úgy, hogy a kedvezmény aránya megfeleljen a termék adott meghibásodásának.

1. Azon hibás termékek iránti felelősség, amelyekre a garancia vonatkozik, megszűnik, ha nem a garancia ideje alatt használják fel őket.

1. A gyorsan romló termékek iránti felelősség a vásárlást követő második napon megszűnik.

1. Az áruteljesítésből fakadó követelések és jogok gyakorlásától számított időszak addig, az időszakig, amíg a vevő köteles volt átvenni a terméket a javítás befejezése után, a jótállási időbe nem számít bele.

1. Ha sor kerül a termékcserére, az új termék átvételétől kezdve a garancia időtartama ismét érvényes. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kicserélik azt az alkatrészt, amelyre a garancia érvényes volt.

1. A vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül a hibákat jelezni a hibák észrevétele után, de legkésőbb a jótállási idő lejártáig. Az áru átvétele után a szállítótól a vevő megerősíti az áru átvételét és a csomagolás sértetlenségét, mivel az áru a szállítás során károsodhat. Javasoljuk a vevőnek, hogy bontsa ki az árut és ellenőrizze azt a futár jelenlétében, személyes átvétel esetén az eladó jelenlétében. A aláírásával a futárnak megerősíti, hogy a csomagolás sértetlen volt.

1. A vevő reklamációt nyújthat be az eladó székhelyén vagy az eladó bármelyik telephelyén, vagy távközlés útján. A vevő a reklamációval gyakorolja az áruteljesítésből fakadó követeléseit. A vevő kitér az áruk konkrét hibáira, vagy leírja, hogy a hibák hogyan nyilvánulnak meg. A panasz tartalmából vagy a hozzá csatolt dokumentumokból egyértelműnek kell lennie, hogy milyen áruról van szó, valamint annak is, hogy a hibát a jótállási időn belül jelenti be. Csak azt az árut lehet reklamálni, amelyet a vevő eladónál vásárolt. Ebből a célból a vevő benyújtja az eladónak a vásárlást igazoló bizonylatot vagy a jótállási jegyet, vagy igazolja a határidő betartását az áruteljesítésből fakadó követeléseinek alkalmazását más egyértelmű módon (pl. Az áru átvételének igazolása).

15. A hibákért való felelősség nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek ebből erednek:

- a vevő által, más által vagy véletlenül jöttek létre mechanikai károsodás következtében miután az áruk károsodásának kockázata áthárult a vevőre
- az áruk nem megfelelő kezelése, használati utasításban meghatározottaktól eltérő módon történő kezelése, vagy ahogy az a szokásos használatából következik
- az árut olyan körülmények között használják, amelyek nem felelnek meg a páratartalmuknak
- az áruk természetes környezetének kémiai és mechanikai hatása az utasításoknak megfelelően
- az áru gondozásának és karbantartásának elhanyagolása
- az áru károsodása túlzott terhelés révén, például nem otthon használják, hanem üzleti tevékenységre
- az áru használáta, amely nincs összhangabn az áruk dokumentációjában meghatározott feltételekkel, műszaki előírásokkal, biztonsági előírásokkal vagy a garanciával
- áruk szokásos kopása, amely az áruk használatából és jellemzőiből adódnak
- a jótállási idő lejárta vagy a termék élettartama után

1. Ha a vevő reklamációt nyújt be, az eladó vagy az általa felhatalmazott alkalmazott tájékoztatja a vevőt jogairól a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. §-a alapján, a fogyasztó e jogokra vonatkozó döntése alapján azonnal köteles meghatározni a panaszok kezelésének módját, bonyolult esetekben, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indolkolt esetekben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a reklmamáció benyújtásának napjától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelésének módjának meghatározása után a reklamáció azonnal feldolgozásra kerül, indokolt esetben a reklamáció később is feldolgozható; a reklamáció feldolgozása azonban a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál tovább nem tarthat. A panaszkezelési határidő lejárta után a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől vagy joga van a terméket új termékre cserélni.

1. A reklamáció elintézésének határideje attól a pillanattól számítódik, amikor a hibákat azonosították, és abban az esetben, ha az áruk hibáit reklamálják, szükséges az árut az eladónak megmutatni annak érdekében, hogy megvizsgálják az áru állapotát és az állítólagos hibát. Az áruk átadhatók személyesen is: Bolešov 448, 01853 vagy postai úton Bolešov 448, 01853. Ha szükséges az árut megvizsgálni, a reklamáció feldolgozásának határideje attól a pillanattól számítódik, amikor az árut az eladó átvette.

1. Reklamáció feldolgozása a panasztételi eljárás vége:

- javított áru átadása,
- árucsere,
- az áruk vételárának visszatérítése,
- ésszerű árkedvezmény megfizetése az áru árából,
- írásbeli felhívás a telejsítésvállalásra
- vagy indokolt elutasítása

1. Ha a vevő a vásárlástól számított első 12 hónapon belül termékkel kapcsolatos reklamációt nyújtott be, az eladó a reklamációt elutasítással csak szakértői értékelés alapján kezelheti; a szakértői értékelés eredményétől függetlenül a vevőt nem kötelezik a szakértői értékelés vagy a szakértői értékeléssel kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére. Az eladó a reklamáció elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát köteles a vevő rendelkezésére bocsátani legkésőbb a reklamáció lezárásának időpontjától számított 14 napon belül.

1. Ha a vevő a vásárlástól számított 12 hónapon belül panaszt nyújtott be a termékkel kapcsolatban, és azt az eladó elutasította, a panaszt kezelő személy köteles a panasz kezeléséről szóló dokumentumban feltüntetni, hogy a vevő kiknek küldheti el a terméket szakértői értékelésre. Ha a terméket szakértői értékelés céljából elküldik egy kijelölt személynek, a szakértői értékelés költségei, valamint az összes kapcsolódó, költség az eladót terheli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a vevő a szakmai értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, ismét panaszt nyújthat be; a garancia időtartama a szakmai értékelés során nem számítódik, vagyis a garancia időtartama alatt csak azt időt értjük, amikor a termék a vevőnél van. Az eladó köteles a panasz újbóli benyújtásának napjától számított 14 napon belül megtéríteni a vevőnek a szakmai értékelés során felmerült összes költséget, valamint az összes azzal kapcsolódó költséget. Az újra benyújtott panaszt nem lehet elutasítani.

1. Az eladó a panasz benyújtásakor köteles a vevőnek bizonylatot adni. Ha a panasz benyújtása távközlés útján történik, az eladó köteles a panasz benyújtásáról szóló igazolás haladéktalanul eljuttatni a vevőhöz; ha az igazolást nem lehet azonnal eljuttatni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz feldolozását igazoló dokumentummal együtt kell eljuttatni; az állítás megerősítését nem kell benyújtani, a panasz benyújtásáról szóló igazolást nem kell elküldeni, ha a vevőnek lehetősége van a panasz benyújtását más módon is igazolni.

1. A vevőnek joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó reklamációját kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. A vevőnek joga van javaslatot benyújtani az alternatív vitarendezés megindítására egy alternatív vitarendezési szervezetnek, ha az eladó a jogorvoslati kérelemre elutasító választ adott, vagy a feladás dátumától számított 30 napon belül nem válaszolt. Az webáruházak üzemeltetőjével folytatott fogyasztói viták alternatív rendezésére illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti (www.soi.sk) vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) által vezetett, alternatív vitarendezési szervezetek listáján nyilvántartott egyéb jogosult jogi személy. Az alternatív megoldás kezdeményezésére szóló javaslat az http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alternatív vitarendezési platformon keresztül is benyújtható.

VIII.
Záró rendelkezések
1. Az eladó fenntartja a jogot ezen általános szerződési feltételek és reklamációs feltételek módosítására és kiegészítésére. Az adásvételi szerződés által létrehozott jogviszonyra az általános szeződési feltételek és reklamációs feltételek vonatkoznak, amelyek az adásvételi szerződés megkötésekor hatályban voltak. A reklamációs feltételek elválaszthatatlan részét képezik ezen általános szerződési feltételeknek.

1. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta az általános szerződési feltételeket, valamint a reklamációs feltételeket.
2. Ezen általános szerződési feltételek és reklamációs feltételek a cég székhelyén érhetők el, és a weboldalán kerülnek közzétételre.

1. Egyéb olyan kérdéseket, amelyeket ezen általános szerződési és reklamációs feltételek nem szabályoznak a szerződéses jogviszonyt az erre vonatkozó rendelkezések szabályozzák, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv többször módosított Tt. 40/1964 sz. törvénye, a többször módosított Tt. 250/2007 sz. törvény a fogyasztóvédelemről, a többször módosított Tt. 102/2014 sz. törvény a távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelméről.

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek, beleértve azok szerves részei, 2020. január 1-jétől vannak hatályban.

 

 

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Product has been added to the cart
Folytatni a vásárlást Megbízás