Menu

Személyes adatok védelme

Alapvető információk a Tt. 18/2018. számú törvény alapján a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról


Személyes adatok rendszergazdája
Mi vagyunk a Farmárik, s.r.o. vállalat, melynek székhelye Bolešov 448, 01853, Statisztikai számjel: 36745057, Adóazonosító szám: 2022335249, Közösségi adószám: SK2022335249, és az Ön személyes adatainak a rendszergazdája.


Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
Személyes adatokat, amelyeket Ön ad meg nekünk.
Az Ön által megadott személyes adatokat feldolgozzuk, és kijelentjük, hogy az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.


Személyes adatok, amelyeket nem közvetlenül Öntől kapunk
Közös marketingkampányok részeként az Ön személyes adatait marketingkampányok céljából vagy a szerződés megfelelő teljesítése céljából is feldolgozhatjuk, és ezeket kombinálhatjuk.
Abban az esetben, ha az Ön személyes adatai egy másik szervezetnek lesznek továbbítva, erről előzetesen tájékoztatjuk Önt, beleértve azt is, kinek adjuk tovább a személyes adatokat. Ugyanúgy, ha valaki továbbítja nekünk az Ön személyes adatait, akkor arról előzetesen tájékoztatnia kell Önt.


Harmadik felek személyes adatai, amelyeket Ön ad meg nekünk
Ha harmadik fél személyes adatait adja át nekünk, akkor az Ön felelőssége tájékoztatni az érintett személyt és biztosítani, hogy elfogadja a személyes adatok védelmének ezen feltételeit.


Az általunk automatikusan feldolgozott személyes adatok
Amikor meglátogatja weboldalunkat, bizonyos információkat gyűjthetünk Önről, például IP-cím, a weboldalunkra való belépés dátuma és ideje, információk az internetes böngészőjéről, az operációs rendszeréről vagy a nyelvi beállításokról. Továbbá a weboldalunkon végzett tevékenységével kapcsolatos információkat is feldolgozhatjuk, pl. milyen linkeket látogat meg a weboldalunkon, és mely árukat jeleníti meg Önnek. A maximális adatvédelem miatt azonban a weboldalon végzett tevékenységével kapcsolatos információk anonimizálódnak, ezért nem is rendelhetjük hozzá egy adott felhasználóhoz, azaz egy adott személyhez.
Ha mobiltelefonról vagy hasonló eszközről látogatja weboldalunkat, a mobileszközével kapcsolatos információkat is feldolgozhatjuk (mobiltelefonjára vonatkozó adatok, az alkalmazás meghibásodására vonatkozó esetleges feljegyzések, stb.).


Sütik
Automatikusan feldolgozzuk a sütiket is. Ehhez a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amely anonimizálja az Ön személyes adatait. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló sütik már nem rendelhetők hozzá egy adott személyhez.
Emiatt nem vagyunk képesek (még ha szeretnénk is) figyelemmel kísérni egy adott felhasználó tevékenységét a weboldalunkon.

Mobiltelefonos verziók
Ha weboldalunkra telefonról, táblagépről vagy hasonló eszközről lép be, akkor azt ezekre az eszközökre optimalizáljuk. Ebben az esetben személyes adatait hasonló módon kezeljük, mint a számítógépről való hozzáférés esetén.


Miért gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?
Személyes adatait a következő okokból kezeljük:
• Áruk és szolgáltatások vásárlása: először is az Ön személyes adatait a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében kezeljük. Ha bármilyen probléma merül fel, a személyes adatainak köszönhetően tudjuk, kivel vegyük fel a kapcsolatot.
• Ügyfélszolgálat: ha kérdéssel/problémával fordul hozzánk, annak megoldásához/megválaszolásához személyes adatait kell feldolgoznunk. Bizonyos esetekben a személyes adatok harmadik félnek (pl. az áruszállítónak) is továbbításra kerülhetnek.
• Felhasználói fiók: az Ön felhasználói profiljában megadott személyes adatoknak köszönhetően számos hasznos funkcióhoz férhet hozzá (pl. Ha megadja telefonszámát, akkor könnyedén tájékoztathatjuk Önt, hogy a megrendelés mikor érkezik Önhöz). A megadott adatokat bármikor megváltoztathatja, kivéve a felhasználói fiók eléréséhez használt e-mail címet.
• Jogok és jogi igények gyakorlása és hatósági ellenőrzés: az Ön személyes adatait jogaink érvényesítésének céljából is feldolgozhatjuk (például abban az esetben, ha fennálló követelése lesz velünk szemben). Továbbá az Ön személyes adatait azért is feldolgozhatjuk, mert szükségünk lesz rá a hatóságok által végzett ellenőrzések céljából és más hasonlóan súlyos okokból.


A személyes adatokat ezen jogalapokon kezeljük
A szerződés teljesítése és megkötése
Személyes adatainak nagy részére szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán adásvételi szerződést vagy más szerződést köthessünk Önnel a vásárolni kívánt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Amint a szerződés megkötésre kerül, személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy a megvásárolt árut megfelelően kézbesítsük Önnek, illetve a megfelelő módon biztosítsuk Önnek a megvásárolt szolgáltatásokat. Ezen jogi ok alapján elsősorban számlázási és szállítási adatokat dolgozunk fel.


Jogos érdekek
Személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy releváns tartalmat nyújtsunk Önnek, vagyis olyan tartalmat, ami Ön számára érdekes. Jogos érdek alapján ilyen módon főként sütiket és személyes adatokat dolgozunk fel, amelyek automatikus módon történnek.


Személyes adatok továbbítása harmadik félnek
A következő esetekben továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik félnek:
Áruszállítás: az Ön által választott futárszolgálat soha nem tudná eljuttatni Önnek a megrendelt árut, ha nem adnánk adatokat arról, hova és kinek kell konkrétan kézbesíteni az árut. Ezeket az adatokat annak megfelelően továbbítjuk a futárnak, ahogyan azt Ön a megrendelésnél kitölti. Az így továbbított adatok főként az Ön utó- és családnevét, szállítási címét, telefonszámát tartalmazzák, amelyen a futárszolgálat felveheti Önnel a kapcsolatot, és ha az árut nem fizették ki előre, az áru átvételekor fizetendő összeget is. A futár az általunk átadott személyes adatokat kizárólag az áru kézbesítének céljából jogosult feldolgozni, majd ezt követően azonnal köteles törölni azokat.
Állami hatóságok: jogaink érvényesítése esetén az Ön személyes adatai továbbadhatók egy harmadik félnek (pl. ügyvédnek). Ha a jogrend vagy egy állami hatóság (pl. a Szlovák Köztársaság Rendőrsége) kötelezettséget ró ránk, hogy megadjuk az Ön személyes adatait, akkor ezt meg kell tennünk.
Számviteli feldolgozás: személyes adatait harmadik félnek továbbítjuk számvitel céljából.


Meddig kezeljük az Ön személyes adatait?
Elsősorban is a köztünk fennálló szerződéses viszony teljes időtartama alatt kezeljük az Ön adatait.
Azon személyes adatok feldolgozása esetén, amelyekhez beleegyezést kaptunk, az Ön személyes adatait általában 7 évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Ha feliratkozik hírleveleinkre, személyes adatait 7 évig kezeljük, vagy amíg nem jelzi, hogy tovább nem szeretne hírleveleket kapni.
Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy azon személyes adatok, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő szolgáltatásnyújtás, illetve minden kötelezettségünk teljesítése érdekében, függetlenül attól, hogy ezek a kötelezettségek a köztünk létrejött szerződésből vagy általánosan kötelező érvényű jogszabályokból erednek, az Ön beleegyezésétől függetlenül a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartamra vagy azokkal összhangban fel kell dolgoznunk (pl. adóügyi dokumentumok esetében ez az időszak legalább 10 év).
A felhasználói fiók által vagy más hasonló módon gyűjtött adatokat a szolgáltatásaink használatának időtartamára, majd a törlést követően általában 5 évig kezeljük. Ezt követően általában csak az alapvető azonosító adatokat és a felhasználói fiók törlésének okára vonatkozó információkat, illetve a működési biztonsági mentések részét képező adatokat tároljuk ésszerű ideig.


A személyes adatok védelme
Személyes adatai nálunk biztonságban vannak. A személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és visszaélések megakadályozása érdekében megfelelő technikai és szervezeti jellegű intézkedéseket vezettünk be.
Számunkra fontos személyes adatainak védelme. Ezért nemcsak rendszeresen ellenőrizzük a biztonságukat, hanem folyamatosan javítjuk a védelmüket. Az Ön eszköze és webszerverünk közötti kommunikáció titkosítva van. A bejelentkezési adatok jelszóval védettek, és az összes adatát biztonságos adatközpontokban lévő szervereken tárolják, korlátozott, gondosan ellenőrzött hozzáféréssel.
Igyekszünk olyan biztonsági intézkedéseket alkalmazni, amelyek elegendő biztonságot nyújtanak a technika jelenlegi állására való tekintettel. A megtett biztonsági intézkedések ezután rendszeresen frissülnek.


16 év alatti személyek személyes adatai
Webáruházunk 16 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. 16 éven aluli személy csak törvényes képviselő (szülő vagy gondviselő) beleegyezésével használhatja online áruházunkat.


Milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatok védelmével kapcsolatban?
Személyes adataival kapcsolatban különösképpen joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását, joga van a személyes adatok módosítására vagy kiegészítésére, joga van a feldolgozásuk korlátozásának kérelmezésére, joga van a személyes adatok kezelésével szembeni kifogás vagy panasz benyújtására, joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, joga van a személyes adatok továbbításának kéréséhez, joga van a személyes adatok biztonságának megsértéséről való tájékoztatáshoz és bizonyos feltételek mellett joga van bizonyos személyes adatok törléséhez, amelyeket Önnel kapcsolatban kezelünk (az úgynevezett „elfelejtés" joga).


Módosítás és kiegészítés
Felveheti velünk a kapcsolatot az info@farmarik.sk, info@farmarik.cz vagy az info@farmarik.plmegrendeles@farmarik.hu  e-mail címen.


Javítás
Ha úgy véli, hogy az Önről feldolgozott személyes adatok helytelenek, felveheti velünk a kapcsolatot az info@farmarik.sk, info@farmarik.cz  vagy info@farmarik.pl , megrendeles@farmarik.hu e-mail címen.


Hozzáférés (hordozhatóság)
Önnek joga van hozzáférni ezekhez az információkhoz a személyes adataival kapcsolatban:
• Milyen célokkal kezelik a személyes adatait
• Milyen kategóriái vannak az érintett személyes adatoknak
• Rajtunk kívül kik az Ön személyes adatainak címzettjei
• A személyes adatok tárolásának tervezett ideje
• Önnek joga van-e tőlünk személyes adatainak módosítását vagy törlését vagy azok kezelésének korlátozását kérni, vagy tiltakozni a feldolgozásuk ellen
• Információ a személyes adatok forrásáról, ha nem Öntől származnak


Törlés
Kérheti azt is, hogy töröljük az Önnel kapcsolatos adatokat (a törlés azonban nem érinti azon dokumentumokon szereplő adatokat, amelyeket a törvény kötelez megtartani (például számlák vagy jóváírások). Ha jogigényeink meghatározásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez lesz szükségünk személyes adataira, kérelmét elutasíthatjuk (például ha fennálló követelést regisztrálunk az Ön részéről, vagy folyamatban lévő panasztételi eljárás esetén).


A fentiek kivételével Önnek a következő esetekben van joga a törlésre:
a. A személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amiért feldolgozták azokat
b. Ön visszavonta beleegyezését, amely alapján az adatokat feldolgozták, és feldolgozásukra nem létezik más jogi indok
c. Kifogásolta a személyes adatok feldolgozását, és úgy véli, hogy a kifogás értékelése azt mutatja, hogy egy adott helyzetben az Ön érdeke felülmúlja a mi érdekünket a személyes adatok feldolgozását illetően
d. A személyes adatokat illegálisan kezeljük
e. A törlés kötelezettségét egy külön jogszabály írja elő
f. 16 év alatti gyermekek személyes adatairól van szó


Jogait az info@farmarik.sk, info@farmarik.cz vagy info@farmarik.pl, megrendeles@farmarik.hu e-mail címen keresztül érvényesítheti.


Kifogásolás benyújtása
Személyes adatainak egy részét jogos érdekünk alapján kezeljük. Ha Önnek konkrét okai vannak, abban az esetben kifogásolhatja személyes adatainak feldolgozását. Ezt a kifogásolást az info@farmarik.sk, az info@farmarik.cz vagy az info@farmarik.pl címen jelezheti.


Feldolgozás korlátozása
Ha (a) tagadja személyes adatainak pontosságát, (b) személyes adatait illegálisan dolgozzák fel, (c) már nincs szükségünk személyes adataira feldolgozás céljából, de Önnek szüksége van arra, hogy meghatározza, érvényesítse vagy megvédje jogait, vagy ha (d) kifogásolást tett az előző bekezdés alapján, akkor joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását.
Ebben az esetben az Ön személyes adatait csak az Ön beleegyezésével kezelhetjük (kivéve a kérdéses személyes adatok tárolását vagy biztonsági másolatát).


Panasz benyújtása
Ha úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük, joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál. Örülni fogunk azonban, ha elsőként minket értesít. Bármikor gond nélkül veheti fel velünk a kapcsolatot a info@farmarik.sk, info@farmarik.cz vagy info@farmarik.plmegrendeles@farmarik.hu  e-mail címen, vagy a +421 42 20 21 22 7 telefonszámon keresztül.
A személyes adatok védelmének ezen feltételei, beleértve azok részeit, 2018. május 25-től érvényesek.

Adatvédelmi beállítások
Sütiket használunk a weboldal látogatottságának fokozására, teljesítményének elemzésére és a használatra vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk az EU-ban, az USA-ban vagy más országokban lévő partnereknek. A "Minden cookie elfogadása" gombra kattintva Ön kijelenti, hogy beleegyezik ebbe a feldolgozásba. Részletes információkat alább talál, illetve beállíthatja a beállításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

Részletek megjelenítése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
A termék a kosárba került
Folytatni a vásárlást Megbízás