Személyes adatok védelme

Alapvető információk a Tt. 18/2018. számú törvény alapján a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról
Személyes adatok rendszergazdája


Mi vagyunk a Farmárik, s.r.o.vállalat,melynek székhelye Bolešov 448, 01853,Statisztikai számjel: 36745057, Adóazonosító szám: 2022335249, Közösségi adószám: SK2022335249 és mi vagyunk az Ön személyes adatainak a rendszergazdája.
Milyen személyes adatokat dolgozunk fel
Személyes adatok, amelyeket Ön megad nekünk
Az Ön által megadott személyes adatokat feldolgozzuk, és kijelentjük, hogy az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.
Személyes adatok amelyeket nem közvetlenül Öntől kapunk
Közös marketingkampányok részeként az Ön személyes adatait marketingkampányok céljából vagy a szerződés megfelelő teljesítése céljából is feldolgozhatjuk, és ezeket kombinálhatjuk.
Abban az esetben, ha az Ön személyes adatai egy másik szervezetnek lesznektovábbítva, akkor erről előzetesen tájékoztatjuk Önt, beleértve azt is, kinek adjuk tovább a személyes adatokat.Ugyanúgy, ha valaki továbbítja nekünk az Ön személyes adatait, akkor arról előzetesen tájékoztatnia kell Önt.
Harmadik felek személyes adatai, amelyeket Ön megad nekünk
Ha harmadik fél személyes adatait adja át nekünk, akkor az Ön felelőssége tájékoztatni az érintett személyt és biztosítani, hogy elfogadja a személyes adatok védelmének ezen feltételeit.
Az általunk automatikusan feldolgozott személyes adatok
Amikor meglátogatja weboldalunkat, bizonyos információkat gyűjthetünk Önről, például IP-cím, a weboldalunkra való belépés dátuma és ideje, információk az internetes böngészőjéről, az operációs rendszeréről vagy a nyelvi beállításokról. Továbbá a weboldalunkon végzett tevékenységével kapcsolatos információkat dolgozhatunk fel, pl. milyen linkeket látogat meg a weboldalunkon, és mely árukat jeleníti meg Önnek.A maximális adatvédelem miatt azonban a weboldalon végzett tevékenységével kapcsolatos információk anonimizálódnak, ezért nem is rendelhetjük hozzá egy adott felhasználóhoz, azazegy adott személyhez.
Ha mobiltelefonról vagy hasonló eszközről látogatja weboldalunkat, akkor a mobil eszközével kapcsolatos információkat is feldolgozhatjuk(mobiltelefonjára vonatkozó adatok, az alkalmazás meghibásodására vonatkozó esetleges feljegyzések stb.)
Cookies
Automatikusan feldolgozzuk a sütiket is.Ehhez a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amely anonimizálja az Ön személyes adatait. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló sütik már nem rendelhetők hozzá egy adott személyhez.
Emiatt nem vagyunk képesek (még ha akarjuk sem) figyelemmel kísérni egy adott felhasználó tevékenységét a weboldalunkon.

Mobiltelefon verziók
Ha weboldalunkról telefonról, táblagépről vagy hasonló eszközről lép be, akkor ezekre az eszközökre optimalizáljuk. Ebben az esetben személyes adatait hasonló módon kezeljük, mint a számítógépről való hozzáférés esetén.
Miért gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait
Személyes adatait a következő okokból kezeljük:
• Áruk és szolgáltatások vásárlása: először is az Ön személyes adatait a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében kezeljük.Ha bármilyen probléma merül fel, a személyes adatainak köszönhetően tudjuk, kivel vegyük fel a kapcsolatot.
• Ügyfélszolgálat: ha kérdéssel/ problémával fordul hozzánk, akkor annak megoldásához/ megválaszolásához személyes adatait fel kell dolgoznunk.
• Felhasználói fiók: az Ön felhasználói profiljában megadott személyes adatoknak köszönhetően számos hasznos funkcióhoz férhet hozzá (pl. Ha megadja telefonszámát, akkor könnyedén tájékoztathatjuk Önt, hogy a megrendelés mikor érkezik Önhöz). A megadott adatokat bármikor megváltoztathatja, kivéve a felhasználói fiók eléréséhez használt e-mail címet.
• Jogi követelések érvényesítése és a hatóságok ellenőrzése: Az Ön személyes adatait jogaink érvényesítésének céljából is feldolgozhatjuk(példáulabban az esetben, ha fennálló követelése lesz velünk szemben). Továbbá az Ön személyes adatait azért is feldolgozhatjuk, mert szükségünk lesz rá a hatóságok által végzett ellenőrzések céljából és más hasonlóan súlyos okokból.
A személyes adatokat ezen jogalapokonkezeljük
A szerződés teljesítése és megkötése
Személyes adatainak nagy részére szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán adásvételi szerződés vagy más szerződést köthessünk Önnel a vásárolni kívánt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.Amint a szerződés megkötésre kerül, személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy a megvásárolt árut megfelelően kézbesítsük Önnek, illetve hogy megfelelő módon biztosítsuk Önnek a megvásárolt szolgáltatásokat. Ezen jogi ok alapján elsősorban számlázási és szállítási adatokat dolgozunk fel.
Jogos érdekek
Személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy releváns tartalmat nyújtsunk Önnek, vagyis olyan tartalmat, ami Ön számára érdekes. Jogos érdek alapján ilyen módon főként sütiket és személyes adatokatdolgozunk fel, amelyek automatikus módon történnek.
Személyes adatok továbbítása harmadik feleknek
Ezekben az esetekben továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik feleknek:
• Áruszállítás: az Ön által választott futár soha nem tudná eljuttatni Önnek a megrendelt árut, ha nem adnánk adatokat arról, hogy hova és kinek kell konkrétan kézbesíteni az árut.Ezt az információt annak megfelelően továbbítjuk a futárnak, ahogyan azt Ön a megrendelésnél kitölti. Az így továbbított adatok főként az Ön nevét és vezetéknevét, szállítási címét, telefonszámát tartakmazzák, amelyen a futárszolhálat felveheti Önnel a kapcsolatot, és ha az árut nem fizették ki előre, az áru átvételekor fizetendő összeget is. A futár az általunk átadott személyes adatokat csak az áru kézbesítének céljából jogosult feldolgozni, majd ezt követően azonnal köteles törölni azokat.
• Hatóságok: jogaink érvényesítése esetén az Ön személyes adatait tovább adhatók egy harmadik félnek (pl. ügyvédnek). Ha a jogrend vagy egy állami hatóság kötelezettséget ró ránk, hogy megadjuk az Ön személyes adatait, akkor ezt meg kell tennünk.
• Számvitel: Személyes adatait harmadik félnek továbbítjuk számvitel céljából.
Meddig kezeljük az Ön személyes adatait?
Elsősorban is a köztünk fennálló szerződéses viszonyteljes időtartama alatt kezeljük az Ön adatait.
Azon személyes adatok feldolgozása esetén, amelyekhez beleegyezést kaptunk, az Ön személyes adatait általában 7 évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Ha feliratkozik hírleveleinkre, személyes adatait 7 évig kezeljük, vagy amíg nem jelzi, hogy tovább nem szeretne hírleveleket kapni.
Továbbá felhívjuk figyelmét,hogy azon személyes adatok, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő szolgáltatásnyújtás, illetve minden kötelezettségünk teljesítése érdekében, függetlenül attól, hogy ezek a kötelezettségek a köztünk létrejött szerződésből vagy általában kötelező érvényű jogszabályokból erednek-e, az Ön beleegyezésétől függetlenül a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartamra vagy azokkal összhangbanfel kell dolgoznunk (pl. adóügyi dokumentumok esetében ez az időszak legalább 10 év).
Felhasználói fiókkal vagy más hasonló módon megszerzett adatokata szolgáltatásaink használatának ideje alatt kezeljük, és ennek megszűnése után általában még 5 évig tároljuk.
A személyes adatok biztonsága
Személyes adatai nálunk biztonságban vannak. A személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és visszaélések megakadályozása érdekébenmegfelelő technikai és szervezeti jellegű intézkedéseket vezettünk be.
Fontos nekünk személyes adatainak védelme.Ezért nemcsak rendszeresen ellenőrizzük a biztonságukat, hanem folyamatosan javítjuk a védelmüket. Minden kommunikáció eszköze és a webszervereink között titkosított.A bejelentkezési adatok jelszóval védettek, és az összes adatátbiztonságos adatközpontokban lévő szervereken tárolják, korlátozott, gondosan ellenőrzött hozzáféréssel.
Igyekszünk olyan biztonsági intézkedéseket alkalmazni, amelyek elegendő biztonságot nyújtanak a technika jelenlegi állására való tekintettel. A megtett biztonsági intézkedésekezután rendszeresen frissülnek.
16 év alatti személyek személyes adatai
Webáruházunk 16 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. 16 éven aluli személy csak törvényes képviselő (szülő vagy gondviselő) beleegyezésével használhatja online áruházunkat.
Milyen jogai vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatban
Személyes adataival kapcsolatban különösképpen joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását, joga van a személyes adatok módosítására vagy kiegészítésére, joga van a feldolgozásuk korlátozásának kérelmezésére,joga van a személyes adatok kezelésével szembeni kifogás vagy panasz benyújtására,joga van a személyes adatokhoz hozzáféréséhez, joga van a személyes adatok továbbításának kéréséhez, joga van a személyes adatok biztonságának megsértéséről való tájékoztatáshozés bizonyos feltételek mellett joga van bizonyos személyes adatok törléséhez, amelyeket Önnel kapcsolatban kezelünk (az úgynevezett „elfelejtés" joga).
Módosítás és kiegészítés
Felveheti velünk a kapcsolatot az info@farmarik.sk , info@farmarik.cz  vagy az info@farmarik.pl , megrendeles@farmarik.hu  e-mail címen.
Javítás
Ha úgy gondolja, hogy az Önről feldolgozott személyes adatok helytelenek, felveheti velünk a kapcsolatot az info@farmarik.sk , info@farmarik.cz  vagy info@farmarik.pl , megrendeles@farmarik.hu e-mail címen.
Hozzáférés (hordozhatóság)
Önnek joga van hozzáférni ezekhez az információkhoz a személyes adataival kapcsolatban:
• Milyen célokkal kezelik a személyes adatait
• Milyen kategóriái vannak az érintett személyes adatoknak
• Rajtunk kívül kik az Ön személyes adatainak címzettjei
• A személyes adatok tárolásának tervezett ideje
• Önnek joga van-e tőlünk személyes adatainak módosítását vagy törlését vagy azok kezelésének korlátozását kérni, vagy tiltakozni a feldolgozásuk ellen
• Információ a személyes adatok forrásáról, ha nem Öntől szereztük meg
Törlés
Kérheti azt is, hogy töröljük az Önnel kapcsolatos adatokat (a törlés azonban nem érinti azon dokumentumokon szereplő adatokat, amelyeket a törvény kötelez megtartani (például számlák vagy jóváírások). Ha jogigényeink meghatározásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez lesz szükségünk személyes adataira, kérelmét elutasíthatjuk (például ha fennálló követelést regisztrálunk az Ön részéről, vagy folyamatban lévő panasztételi eljárás esetén).
A fentiek kivételével Önnek a következő esetekben van joga a törlésre:
a. A személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amiért feldolgozták azokat
b. Ön visszavonta beleegyezését, amely alapján az adatokat feldolgozták, és feldolgozásukra nem létezik más jogi indok
c. Kifogásolta a személyes adatok feldolgozását, és úgy véli, hogy a kifogás értékelése azt mutatja, hogy egy adott helyzetben az Ön érdeke felülmúlja a mi érdekünket a személyes adatok feldolgozását illetően
d. A személyes adatokat illegálisan kezeljük
e. A törlés kötelezettségét egy külön jogszabály írja elő
f. 16 év alatti gyermekek személyes adatairól van szó
Jogait az info@farmarik.sk , info@farmarik.cz vagy info@farmarik.pl, megrendeles@farmarik.hu e-mail címen keresztül érvényesítheti.
Kifogásolás
Személyes adatainak egy részét jogos érdekünk alapján kezeljük. Ha önnek konkrét okai vannak, akkor kifogásolhatja személyes adatainak feldolgozását. Ezt a kifogásolást az info@farmarik.sk, az info@farmarik.czvagy az info@farmarik.plcímen jelezheti.
Feldolgozás korlátozása
Ha (a) tagadja személyes adatainak pontosságát, (b) személyes adatait illegálisan dolgozzák fel, (c) már nincs szükségünk személyes adataira feldolgozás céljából, de Önnek szüksége van arra, hogy meghatározza, érvényesítse vagy megvédje jogait, vagy ha (d) kifogásolást tett az előző bekezdés alapján, akkor joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását.
Ebben az esetben az Ön személyes adatait csak az Ön beleegyezésével kezelhetjük (kivéve a kérdéses személyes adatok tárolását vagy biztonsági másolatát).
Panasz benyújtása
Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait illegálisan kezeljük, akkor joga van panaszt benyújtani. Örülni fogunk azonban, ha elsőként minket értesít. Mindig könnyen felveheti velünk a kapcsolatot a info@farmarik.sk , info@farmarik.cz , vagy info@farmarik.plmegrendeles@farmarik.hu  e-mail címen, vagy a +421 42 20 21 22 7 telefonszámon keresztül.
A személyes adatok védelmének ezen feltételei, beleértve azok részeit, 2018. május 25-től érvényesek.

5. 2018.

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Product has been added to the cart
Folytatni a vásárlást Megbízás